0 0
Đăng nhập Đăng ký

Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH TEM

 

Cung cấp CN Sahath check code theo đúng nội dung, quy cách đã thống nhất với Doanh nghiệp.

Đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động ổn định của CN Sahath check code gồm: phần mềm sinh và quản lý Sahath check code; ứng dụng Sahatha check app; và các phần mềm hoặc thiết bị khác nếu có theo thỏa thuận cụ thể;

Xử lý sự cố thuộc hệ thống phần mềm và thiết bị của công ty  để đảm bảo chất lượng dịch vụ;

Hỗ trợ Doanh nghiệp sử dụng CN Sahatha check code và những dịch vụ đi kèm khác nếu có;

Cung cấp cho Doanh nghiệp đủ số lượng Sahatha check code theo đúng đơn đặt hàng của Doanh nghiệp, xác nhận số lượng, chốt hiển thị, định dạng file

Trường hợp in lỗi, in mờ khi check code không quét được hoặc báo lỗi, công ty sẽ in lại toàn bộ số tem, đưa ra giải pháp khắc phục khi check QR code không hiển thị thông tin sớm nhất (không quá 24 giờ làm việc) kể từ khi nhận được thông báo sự cố;