0 0
0

Giỏ hàng trống

Đăng nhập Đăng ký

Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

1.      Mục đích và phạm vi thu thập

 

·        Về thông tin của khách hàng bao gôm: Tên, tài khoản, điện thoại, email, địa chỉ khách hàng, Sahatha cần Khách hàng cung cấp đầy đủ khi sử dụng


dịch vụ nhằm mục đích khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sahatha.vn sẽ được Sahatha xác nhận và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

 

·        Quý Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên tài khoản đăng ký, mật khẩu của tài khoản và

hòm thử điện tử của mình.

2.  Mục đích sử dụng thông tin

Sahatha.vn sử dụng thông tin Khách hàng đã cung cấp để:

·         Gửi thông báo về các dịch vụ và trao đổi giữa Khách hàng và Sahatha.vn

·         Nắm bắt thông tin Khách hàng để tránh tình trạng giả mạo thông tin trên Sahatha.vn

·         Liên hệ với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

·         Không sử dụng thông tin của Khách hàng cho mục đích cá nhân

·         Khi có yêu cầu cung cấp thông tin Khách hàng từ cơ quan có thẩm quyền Sahatha sẽ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi KH yêu cầu hủy bỏ hoặc chính KH tự động xóa tài khoản khỏi hệ hệ thống của Sahatha.vn

      4.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Sahatha cam kết mọi thông tin của Khách hàng sẽ luôn được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ 3 trừ khi có sự đồng ý của khách hàng.

Khi xảy ra sự cố làm ảnh hưởng hoặc mất thông tin của Khách hàng, Sahatha sẽ có trách nhiệm thông báo với các bên cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo cho Khách hàng được biết.

Nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, Sahatha sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.